PRZYGOTUJ DOKUMENTY
• warunki przyłączenia do sieci gazowej,
• opinię kominiarską,
• zgodę wspólnoty (uchwała) na wykonanie przyłączenia do istniejącej instalacji gazu oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub wstępną zgodę właściciela nieruchomości (należy złożyć wniosek do zarządcy, tj. ZZK lub Wrocławskich Mieszkań), na podstawie której będzie można wystąpić o uzyskanie innych niezbędnych zezwoleń. W przypadku, gdy do uzyskania uchwały potrzebny jest projekt – zgłoś się do nas.