CZEKAJ NA DECYZJĘ I PODPISZ UMOWĘ Z URZĘDEM
Po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej Urząd Miasta Wrocławia wyznaczy termin przeprowadzenia wizji lokalnej przez pracowników UMW weryfikującej dane zawarte we wniosku – sprawdzającej m.in. istnienie czynnego ogrzewania węglowego w lokalu. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku UMW powiadomi o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji.
Uwaga: Do czasu podpisania umowy z UMW o dotację nie likwiduj starego pieca.