DOSTAŁEŚ DOTACJĘ!

Rozpatrzenie wniosku o rozliczenie dotacji może trwać 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami. Po akceptacji prawidłowego rozliczenia, dotacja zostanie przekazana na wskazany we wniosku numer rachunku.

Zwrot kosztów nastąpi do 30 dni przelewem na wskazany numer rachunku.