engineering-plans-1-1237382-1600x1200

PROJEKTY
Poza projektem KAWKA oferujemy swoim Klientom usługi w branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, sanitarnej oraz gazowej z zakresu:

 • projektowania
 • wykonania
 • serwisu

 

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania projektów instalacji wewnętrznych dla dowolnego rodzaju obiektów budowlanych: przemysłowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej (gastronomia i służba zdrowia).
Zajmujemy się także:

  • inwentaryzacją,
  • sporządzaniem wyceny i ofert,
  • przygotowaniem materiałów przetargowych,
  • nadzorem autorskim i inwestorskim,
  • nadzorem i kierownictwem robót instalacyjnych,
  • legalizacją łazienek,
  • kosztorysowaniem,
  • adaptacją i modyfikacją typowych projektów budowlanych,
  • projektami dla dowolnego stadium procesu inwestycyjnego, tj: projekty budowlane, wykonawcze, przetargowe.

Posiadamy uprawnienia budowlane  w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Projektujemy:
INSTALACJE GRZEWCZE
– instalacje c.o. (grzejnikowe oraz płaszczyznowe: podłogowe, sufitowe, ścienne)
– kotłownie gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe
– węzły cieplne
– pompy ciepła c.o. i c.w.u. (powietrzne, gruntowe, poziome, pionowe)
– instalacje solarne
– fotowoltaika
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
– instalacje ciepłej wody użytkowej
– instalacje wody zimnej
– kanalizacja ogólna, technologiczna
– przydomowe oczyszczalnie ścieków
– instalacje hydrantowe
PRZYŁĄCZA
– wodno-kanalizacyjne
WENTYLACJA
– mechaniczna i rekuperacja
KLIMATYZACJA
Zapraszamy do współpracy architektów oraz deweloperów.
W naszych projektach stosujemy najnowsze rozwiązania techniczne z branży instalacyjnej, wdrażamy optymalne rozwiązania projektowe dzięki zdobytej wiedzy oraz stosujemy najlepsze rozwiązania dostępne na rynku.