Engineer controlling the heating systemWYKONAWSTWO

Specjalizujemy się w wykonawstwie następujących instalacji:

 • centralnego ogrzewania
 • wodno – kanalizacyjnych
 • gazowych niskiego i średniego ciśnienia w obiektach przemysłowych, handlowych, oświatowych, mieszkalnych i innych
 • centralnego odkurzania
 • rekuperacji
 • wentylacyjnych
 • klimatyzacyjnych
 • pomp ciepła gruntowych i powietrznych
 • kotłowni  olejowych, gazowych oraz na paliwo stałe
 • kominków z płaszczem wodnym
 • kolektorów słonecznych
 • przydomowych elektrowni wiatrowych
 • elektrowni fotowoltaicznych
 • kominowych

Każdą realizację kończymy:

 • przeprowadzeniem wymaganych prób i odbiorów cząstkowych,
 • przekazaniem Inwestorowi kompletu wymaganych prawem dokumentów i instrukcji obsługi urządzeń,
 • udzieleniem gwarancji na wykonane prace i gwarancji producenta na urządzenia.

Specjalizacje i usługi

 • nadzory
 • kierownictwo robót instalacyjnych
 • serwisy