Zrealizowane inwestycje w zakresie programu „Kawka”

Zrealizowane umowy z zakresu programu „KAWKA”
na wykonanie trwałej zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczną instalację grzewczą (montaż i instalacja) w lokalach mieszkalnych położonych we Wrocławiu
2015 – 2016

1. ul. B. Krzywoustego 83. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

2. ul. Promień 19. Kocioł dwufunkcyjny z kom. zamkn. IDEA 24 Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

3. ul. Stalowa 91. Kocioł kondensacyjny KON 24 B60 z wbudowanym zasobnikiem 60l Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. prowadzona w bruzdach PERT/AL/PERT, dodatkowo cyfrowy zewnętrzny moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

4. ul.Worcela 15. Kocioł kondensacyjny KON 24 B60 z wbudowanym zasobnikiem 60l Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. prowadzona w bruzdach PERT/AL/PERT , dodatkowo cyfrowy zewnętrzny moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone ( udzielenie informacji za zgodą inwestora)

5. ul. Roosevelta 9. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone ( udzielenie informacji za zgodą inwestora)

6. al. Lipowa 25. Kocioł dwufunkcyjny kom. zamkn. IDEA 24 Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone ( udzielenie informacji za zgodą inwestora)

7. ul. Galla Anonima 4. Kocioł z kom. zamkn. Panarea STFS 24-AP Fondital
grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

8. ul. Nasienna 1. Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny Formentera KRB 28 kW z zewnętrznym zasobnikiem 250l. Grzejniki panelowe Korado. Instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo cyfrowy zewnętrzny moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

9. ul. Grunwaldzka 34. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

10. ul. Parkowa 36. Kocioł kondensacyjny KON 24 B60 z wbudowanym zasobnikiem 60l Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. prowadzona w posadzce PERT/AL/PERT, dodatkowo cyfrowy zewnętrzny moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

11. ul. Wyszyńskiego 73. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

12. ul. Łęczycka 15. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

13. ul. Słoneczna 45. Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny De Dietrich MCR3 28 kW z zewnętrznym zasobnikiem 250l. Instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo cyfrowe zewnętrzne moduły, 2 obiegi grzewcze kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)
14. ul. Świeradowska 12a. Kocioł dwufunkcyjny komorą zamkniętą IDEA 24 Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła.
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

15. ul. Świeradowska 12b. Kocioł dwufunkcyjny komorą zamkniętą IDEA 24 Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła.
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

16. ul. B. Polaka 12. Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny KON 24 C Unical z zewnętrznym zasobnikiem 150l. Grzejniki panelowe Korado. Instalacja c.o. w miedzi
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

17. ul. B. Krzywoustego 53. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

18. ul. Brzeska 31. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. prowadzona w bruzdach PERT/AL./PERT, dodatkowo radiowy moduł kotła
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

19. ul. Karola Miarki 20. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. prowadzona w bruzdach PERT/AL/PERT. dodatkowo radiowy moduł kotła
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

20. ul. Jedności Narodowej 161/163. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi, dodatkowo radiowy moduł kotła
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

21. ul. Pszczelarska 5. Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny ALKON 35 C Unical z zewnętrznym zasobnikiem 200l. Instalacja c.o. w miedzi
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

22. ul. Tarnobrzeska 7. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

23. ul. Zyndrama z Maszkowic 5-6. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

24. ul. Brzeska 31. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

25. ul. Grecka 74. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

26. ul. J. Narodowej 75. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

27. ul. Niepierzyńska 10. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)
28. ul. Orzeszkowej 84. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

29. Plac Staszica 3. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

30. ul. Stanisławskiego16. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

31. ul. Traugutta 84. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

32. ul. Więckowskiego 3. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

33. ul. Wygodna 10. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

34. ul. Żeromskiego 56. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

35. ul. Żmigrodzka 13. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

36. ul. Kleczkowska 1a. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

37. ul. Kurkowa 21. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

38. ul. Tkacka 63. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

39. ul. Robotnicza 6. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

40. ul. Cybulskiego 10. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

41. ul. Cybulskiego 6a. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

42. ul. Nowodworska 39a. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

43. ul. Żeromskiego 35. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

44. ul. Jagiellończyka 14. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

45. ul. Barycka 11. Kocioł dwufunkcyjny z kom. zamkn. IDEA CS24 Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

46. ul. Kowalska 58. Kocioł dwufunkcyjny z kom. zamkn. IDEA CS 24 Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

47. ul. Sępa-Szarzyńskiego 30. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

48. ul. Sienkiewicza 123. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)

49. Plac Pereca 2. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny KON 24 C Unical; grzejniki panelowe Korado, instalacja c.o. w miedzi,
inwestor: dane zastrzeżone (udzielenie informacji za zgodą inwestora)