Warunek konieczny do otrzymania dotacji:
• Gmina Wrocław dotuje wyłącznie wymianę pieców węglowych, które nie są jeszcze usunięte.
• Gmina Wrocław dotuje wymianę pieców węglowych wyłącznie na terenie Miasta.

Jakie działania zostaną dofinansowane? Dotacja przyznawana ze środków budżetu Miasta obejmuje między innymi trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Taki system może być zamieniony na: – ogrzewanie gazowe – ogrzewanie elektryczne – odnawialne źródło energii. Dotacja udzielona zostanie na zmianę istniejącego i działającego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczny. Zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji.

Jakie rodzaje pieców węglowych są objęte programem KAWKA+?
• piec kaflowy
• piec etażowy
• wolno stojący piec węglowy stałopalny tzw. „koza”
• kuchnia węglowa
• lokalna kotłownia
Dla jakiego rodzaju budynków/lokali przewidziany jest program KAWKA+?
• dla mieszkań w budynku wielorodzinnym
Dotacja udzielona zostanie na każdy lokal mieszkalny (mieszkanie), w którym zostanie zmieniony istniejący i działający system ogrzewania węglowego na proekologiczny.
• dla domów jednorodzinnych

Kto może otrzymać dotację? Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.