ROZLICZENIE DOTACJI
Po wykonaniu zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie z Urzędem Miasta Wrocławia składamy wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.